Konkursy

Bony na innowacje dla MŚP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi nabór wniosków w ramach konkursu Bony na innowację. 

Jakie projekty będą dofinansowane w ramach działania – związane z zakupem usługi realizowanej przez jednostkę naukową, polegającej na opracowaniu: nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, nowej lub znacząco ulepszonej technologii produkcji, nowego projektu wzorniczego; nowej lub znacząco ulepszonej usługi dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Kwota dofinansowania – Poziom dofinansowania: do 70% dla średnich przedsiębiorców oraz do 80% dla mikro i małych przedsiębiorców. Wartość wydatków kwalifikowanych w ramach projektu - Minimalna kwota wydatków kwalifikowanych na jeden projekt to 60 000 zł, zaś maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych na jeden projekt to 400 000 zł.
Z działania mogą skorzystać – mikro, mali i średni przedsiębiorcy

Termin naboru wniosków: od 6 czerwca 2016 r. do 30 stycznia 2017r.

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://poir.parp.gov.pl/bony-na-innowacje-dla-msp/poddzialanie-2-3-2-bony-na-innowacje-dla-msp

W przypadku zainteresowania konkursem, uprzejmie proszę o kontakt z BPF, pomożemy przygotować aplikację.