DYREKTOR CENTRUM

Beata WOŹNIAK-JĘCHOREK, doktor nauk ekonomicznych

KONSULTANT JĘZYKOWY
Jadwiga PACZYŃSKA, magister filologii romańskiej