Zasiłki losowe:

  •  z tytułu urodzenia dziecka - 500 zł
  •  zgon członka Związku - 500 zł
  •  zgon współmałżonka, dziecka - 400 zł
  •  zgon emeryta (członka Związku) - 300 zł
  •  zgon rodziców, teściów - 300 zł

W przypadku trudnej sytuacji materialnej można wnioskować także o zasiłki statutowe.