Absolwent Politechniki Poznańskiej wydziału mechanicznego. Trener i coach od roku 1993 w Polsce a od 1996 również na rynkach zagranicznych. Absolwent Akademii Audi. Współorganizował centra szkoleniowe Audi w Rosji i Ukrainie oraz krajach bałtyckich. Prowadził szkolenia również na innych rynkach WNP. Pracował dla przedsiębiorstw z branży motoryzacyjnej jak Audi, Citroen, Honda, Volkswagen, Honda, transportu ciężkiego MAN i Neoplan oraz maszyn przemysłu ciężkiego i wydobywczego Doosan i Bobcat. Zagadnienie którymi się zajmuje to zarządzanie procesami, poprawa efektywności działania organizacji sprzedaży i obsługi posprzedażnej/serwisu, programami zmian organizacyjnych ukierunkowanych na uzyskanie mierzalnego ROI. W projektach realizowanych przez siebie szczególnie dużo poświęca zagadnieniom angażowania się w podejmowanie decyzji, rozwijania realnego wpływu pracowników na funkcjonowanie organizacji i zwiększania uprawnień pracowników