„Program MBA nakierowany jest nie tylko na budowanie i rozwój, ale przede wszystkim na doskonalenie umiejętności menedżerskich niezbędnych do efektywnego zarządzania nowoczesnymi przedsiębiorstwami. Połączenie zasad zarządzania z nowoczesnym podejściem do wielu jego aspektów oraz realna wymiana doświadczeń zróżnicowanego grona studentów musi w końcowym efekcie zaowocować podniesieniem poziomu własnego rozwoju oraz usprawnieniem zarządzania przedsiębiorstwami, w których pracujemy. Dla mnie osobiście realnym potwierdzeniem efektów ukończonego Programu MBA jest lepsza znajomość funkcjonowania przedsiębiorstwa, w którym pracuję oraz fakt wykorzystania mojej pracy dysertacyjnej w rozwoju firmy. Zachęcam do podjęcia kolejnego wyzwania – ugruntowania i rozwoju wiedzy oraz zdobywania cennych doświadczeń na wielu płaszczyznach, które w przyszłości przekujemy w wartość organizacji.”
Wojciech Chojnacki, Główny Inżynier Górniczy – Prokurent w firmie PeBeKa S.A.

"Nie są to studia dla każdego. Dwa lata ciężkiej pracy, comiesięczne prace zaliczeniowe, egzaminy, mnóstwo fachowej literatury do przyswojenia, casów do rozwiązania, wymagająca kadra, zarwane noce, brak wolnych weekendów. Wracasz do czasów studenckich mając już rodzinę, pracę w której spędzasz więcej niż 8 godzin dziennie. Oczywiście więcej ambicji i ciężej pracujesz, nie można źle wypaść przy kolegach / koleżankach, podwładnych i rodzinie. Nagle budzisz się po dysertacji już z dyplomem zdziwiony, że już koniec. Czy warto – tak, bowiem jeżeli ogarniesz to wszystko: przyswoisz wiedzę, zaliczysz prace i egzaminy, przeżyjesz spotkania integracyjne, wracając do domu klucz będzie pasował do drzwi, dzieci nie będą mówiły wujku. To drobne problemy życia codziennego w pracy zawodowej jak i w domu nie będą już problemem."
Andrzej Prymas, Kierownik Zakładu, Baumit