AKREDYTACJA PROGRAMU MBA POZNAŃ-ATLANTA


Akredytacja Association of MBAs (AMBA)


Stowarzyszenie MBA – AMBA (Association of MBAs) jest międzynarodowym bezstronnym autorytetem w dziedzinie podyplomowej edukacji ekonomicznej. Zostało założone w 1967. Akredytacja MBA – AMBA jest międzynarodowa i opiera się na potrzebach rynku. Ocenia ona cechy szkoły biznesowej i jej program MBA biorąc pod uwagę kryteria ustalone przez Międzynarodowy Akredytacyjny Komitet Doradczy (International Accreditation Advisory Board). Starsi pracownicy naukowi i przedstawiciele świata biznesu, którzy zasiadają w komitecie stale monitorują kryteria akredytacyjne aby odzwierciedlały one zmiany w praktyce biznesowej i menedżerskiej.


W 2008 r. Program MBA POZNAŃ-ATLANTA uzyskał akredytację AMBA, międzynarodowe wyróżnienie, które gwarantuje najwyższą jakość programów akademickich Magisterskich Studiów Menedżerskich Master of Business Administration – MBA w najważniejszych szkołach biznesu i na najważniejszych uniwersytetach.

AKREDYTACJA UCZELNI PARTNERSKIEJ - Georgia State University, Atlanta

AACSB International – stowarzyszenie AACBS (Association to Advance Collegiate Schools of Business) to nienastawiona na zysk organizacja zrzeszająca instytucje edukacyjne, korporacje i inne organizacje, których celem jest promowanie i ulepszanie standardów edukacji wyższej w zakresie administracji i zarządzania w biznesie. Powstałe w 1916 roku stowarzyszenie AACSB International to główna jednostka akredytująca dla programów studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich w dziedzinie zarządzania i księgowości w biznesie.
AACSBInternational -logo


Więcej informacji na stronie www.aacsb.edu  

Rada Executive MBCouncilpodnosi poziom wykształcenia kadry kierowniczej na całym świecie na wiele sposobów – poprzez działania partnerskie, konferencje, działania badawcze i popularyzujące. Executive MBA Council wzmacnia powiązania pomiędzy programami MBA szkolącymi kadrę zarządzającą na całym świecie i ma swój wkład w rozwój edukacji kadr kierowniczych.MBA Council-logo 


                          Więcej informacji na stronie www.emba.org


DYPLOMY PROGRAMU MBA Poznań-Atlanta


Absolwenci Programu MBA Poznań-Atlanta uzyskają:
  • Dyplom ukończenia studiów Executive Master of Business Administration wydany wspólnie przez Georgia State University w Atlancie i Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, zaopatrzony w suche pieczęci obu uczelni oraz podpisy Dziekana J. Mack Robinson Collede of Business, GSU, Atlanta i Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Dyplom jest akredytowany w Association of MBAs (AMBA) – dyplom wydawany jest w języku angielskim
  • Świadectwo podyplomowych studiów Executive Master of Business AdministrationUniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (zawierające ocenę końcową oraz zestawienie przedmiotów zrealizowanych podczas całego dwuletniego cyklu kształcenia) – świadectwo wydawane jest w języku polskim