Dlaczego warto studiować Zarządzanie sieciami handlowymi?


Handel to obecnie sektor odpowiadający za niemal 1/3 polskiej gospodarki. To także prawie 2 mln miejsc pracy, a w obszarach powiązanych z handlem kolejne 1,6 mln – czyli ponad 1/4 ogółu zatrudnienia. Sklepy wielkopowierzchniowe odpowiadają w tej chwili za 50% wielkości sprzedaży artykułów spożywczych. Stąd też, ze względu na swoją wielkość i złożoną strukturę, sektor ten potrzebuje doświadczonej i dobrze wyszkolonej kadry zarządzającej.

Program studiów podyplomowych „Nowoczesne metody zarządzania w handlu” na UEP został zaprojektowany tak, by zapewnić słuchaczom jak najlepsze przygotowanie do pracy w branży handlowej. Zajęcia prowadzone będą zarówno przez doświadczonych wykładowców z UEP, jak i praktyków, którzy podzielą się ze studentami swoim doświadczeniem zawodowym.

– Bliska współpraca pomiędzy uczelniami i biznesem to działania praktykowane przez najlepsze uniwersytety ekonomiczne na świecie. Tym tropem od wielu lat podąża również Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – mówi dr Bartłomiej Pierański, kierownik studiów podyplomowych „Nowoczesne metody zarządzania w handlu” na UEP. – Podczas zajęć w ramach nowych studiów podyplomowych na naszej Uczelni studenci zyskają dostęp do unikatowego połączenia najnowszej wiedzy z zakresu szeroko rozumianego zarządzania sieciami handlowymi z praktyczną wiedzą w tym zakresie w postaci m.in. laboratoriów i case studies – wyjaśnia dr Bartłomiej Pierański.


Cel studiów:

Przekazanie studentom kompleksowej wiedzy z zakresu zarządzania siecią handlową oraz doskonalenie ich umiejętności menedżerskich.


Obszary, na których się koncentrujemy to:


- zarządzanie marką handlową i kategorią produktów,

- kształtowanie cen, 

- komunikacja, 

- zarządzanie łańcuchem dostaw, 

- negocjacje handlowe,

- zarządzanie zasobami ludzkimi,

- modele rozwoju przedsiębiorstw handlowych, 

- handel internetowy, 

- analiza nabywców oraz konkurentów, 

- finansowe oraz prawne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa handlowego.Adresaci studiów: 


- absolwenci studiów I i II stopnia