Cel studiów:Celem Studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy na temat zasad i metod zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi oraz doskonalenie umiejętności  menedżerskich, związanych z dokonywaniem wyborów strategicznych i działalnością operacyjną.

Dzięki studiom można pogłębić wiedzę z zakresu funkcjonowania współczesnego handlu w warunkach rynku konkurencyjnego oraz doskonalić umiejętności praktyczne, odnoszące się do tworzenia strategii wyboru innowacyjnych modeli biznesowych, prowadzenia negocjacji handlowych, budowania relacji z dostawcami, zarządzania sprzedażą, merchandisingu, zarządzania marką.
Obszary, na których się koncentrujemy to:  • Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym,
  • Zarządzanie sprzedażą,
  • Modele rozwoju przedsiębiorstw handlowych.


Adresaci studiów:Studia Podyplomowe „Zarządzanie w handlu” przeznaczone są zarówno dla osób pracujących na stanowiskach menedżerskich, jak i dla zarządzających własnymi firmami handlowymi oraz dla tych osób, które chcą podjąć pracę w handlu.

O przyjęcie na Studia mogą ubiegać się absolwenci wyższych studiów licencjackich i magisterskich wszystkich typów uczelni.