Kontakt:


Katedra Rachunkowości UEP
siedziba - ul. Towarowa 53, I piętro, pok.107
adres korespondencyjny - al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań

Obsługę administracyjną i organizacyjną studiów podyplomowych w Poznaniu w Katedrze Rachunkowości prowadzą:
- mgr Ewa Budniak
- mgr Karolina Szubert
email: katrach@ue.poznan.pl
telefon: 61-854-38-38

Kierownik studiów:


dr Dawid Garstecki
e-mail: dawid.garstecki@ue.poznan.pl