25 lat nieprzerwanej tradycji w kształceniu liderów zmian!

Cel studiów:

Studia Podyplomowe "Strategia i Planowanie Biznesu" mają 25 letnią tradycję w kompleksowym kształceniu menadżerów. Stawiamy przede wszystkim na zwiększanie wiedzy i umiejętności w zarządzaniu przedsiębiorstwem w różnych jego obszarach odpowiadających za rozwój firmy i przewagę konkurencyjną, a także w dziedzinach takich jak: podatki, finanse, kadry, prawo, marketing, negocjacje, public relations w ujęciu strategicznym. Odpowiadamy m.in. na pytania: w jaki sposób ma rozwijać się firma?, w jaki sposób budować przewagę konkurencyjną w grupach produktów na różnych rynkach?, ile są warte poszczególne aktywa i czy opłaca się realizować projekty gospodarcze? Do grupy naszych Słuchaczy zwykle należą osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, kierownicy, dyrektorzy, osoby odpowiedzialne za realizację projektów w przedsiębiorstwach, pracownicy firm.


Studia Podyplomowe "Strategia i Planowanie Biznesu" powstały w 1991 r. jako polski odpowiednik Studiów Master of Business Administration (MBA). Należy zaznaczyć, że studia te stanowią do dzisiaj nasz punkt odniesienia w doborze Wykładowców i programu zajęć.

Uważamy, że naszą największą zaletą są Wykładowcy. Studia są prowadzone przez profesjonalną kadrę nauczycieli akademickich, którzy są także praktykami. Wykładowcy posiadają zarówno wiedzę teoretyczną - wykładowcy UEP, jak i wiedzę praktyczną - własne firmy, członkostwo w radach nadzorczych, wykonywanie usług doradczych na rzecz przedsiębiorstw i samorządów lokalnych. Na podstawie doświadczeń, które posiadamy przez wiele lat, w mniejszym zakresie korzystamy wyłącznie z praktyków, którzy nie posiadają podstaw teoretycznych i metodologicznych.

Przekazywana Słuchaczom wiedza oparta jest na bogatej, najnowszej literaturze przedmiotu i doświadczeniach firm polskich i zagranicznych. Wykorzystywana jest analiza przypadków. Słuchacze otrzymują materiały dydaktyczne, w tym podręcznik. Program Studiów przewiduje również udział w grze symulacyjnej.
Adresaci studiów:


Studia przeznaczone są dla właścicieli firm, menadżerów, pracowników zaangażowanych w proces decyzyjny w przedsiębiorstwie, osób przygotowujących się do objęcia stanowisk kierowniczych, a także do wszystkich osób, które pragną zdobyć, rozszerzyć lub uaktualnić wiedzę ekonomiczną. Cechą szczególną studiów jest segmentacja przedstawianych zagadnień od poziomu podstawowego poprzez średnio-zaawansowany i zaawansowany. Dzięki takiej koncepcji zajęć w studiach mogą wziąć udział zarówno ekonomiści, którzy zamierzają uaktualnić i poszerzyć zdobytą w czasie studiów wiedzę, jak i osoby o wykształceniu nieekonomicznym.

Więcej informacji na: strategia.studium.ue.poznan.pl/index.html