Po ukończeniu studiów podyplomowych Słuchacz będzie posiadał wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktycznego jej zastosowania w zakresie zarządzania oraz analizowania zasobów przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej lub mieszkaniowej, również z wykorzystaniem zaawansowanego oprogramowania wspomagającego procesy zarządcze oraz analityczne ww. przedsiębiorstw.

 

Wiedza:

1)     Słuchacz potrafi scharakteryzować metody oraz narzędzia analizy zasobów przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej i mieszkaniowej

2)     Słuchacz potrafi scharakteryzować metody oraz narzędzia analizy opłacalności inwestycji

3)     Słuchacz potrafi scharakteryzować metody oraz narzędzia zarządzania zasobami przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej i mieszkaniowej

4)     Słuchacz potrafi scharakteryzować moduły i funkcjonalności systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie i analizę zasobów przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej i mieszkaniowej

Umiejętności:

1)     Słuchacz potrafi zastosować w praktyce metody oraz narzędzia analizy zasobów przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej i mieszkaniowej

2)     Słuchacz potrafi zastosować w praktyce metody oraz narzędzia analizy opłacalności inwestycji

3)     Słuchacz potrafi zastosować w praktyce metody oraz narzędzia zarządzania zasobami przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej i mieszkaniowej

4)     Słuchacz potrafi zastosować w praktyce zaawansowane funkcjonalności systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie i analizę zasobów przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej i mieszkaniowej

 

Kompetencje społeczne:

1)     słuchacz rozumie potrzebę ciągłego  dokształcania się wobec narastającej nowości zmiany w praktyce zarządzania 

2)     słuchacz rozwija świadomość odpowiedzialności efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej i mieszkaniowej

słuchacz wykazuje się kompetencją w inicjowaniu zmian zmierzających do poprawy efektywności funkcjonowania  przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej i mieszkaniowej