Budowa Centrum Edukacyjnego Usług Elektronicznych trwa już pięć miesięcy.

Obecnie trwają prace związane z wykonaniem płyty fundamentowej na dnie przygotowanego wykopu: na warstwie podbetonu układane jest zbrojenie płyty fundamentowej, które zalewane jest wodoszczelną mieszanką betonową. Płyta fundamentowa wykonywana jest w kilku sekcjach.

Przed wykonaniem płyty fundamentowej  o grubości 80 cm, usytuowanej na poziomie -8,80m wybrana została ziemia z wnętrza konstrukcji wydzielonej ścianami szczelinowymi. Ten żmudny etap prac wykonywany był w grudniu i styczniu br. W trakcie pogłębiania wykopu zostały zamontowane tymczasowe rozpory w narożnikach ścian szczelinowych.

W styczniu br. wykonane zostały także prace związane z instalacjami: przyłącze wodociągowe i odcinek wodociągu w ulicy Towarowej, fragment instalacji odwadniającej – drenażu oraz kanalizacji deszczowej.

W trakcie wykonywania prac ziemnych sprawowany był nadzór archeologiczny. Dokumentacja z prowadzonych czynności archeologicznych została złożona Inwestorowi Zastępczemu. Na terenie budowy nie odnotowano obiektów podlegających ochronie archeologicznej.

W bieżącym miesiącu zakończone zostanie betonowanie płyty fundamentowej i rozpoczną się prace konstrukcyjne –  powstaną słupy i ściany żelbetowe oraz strop kondygnacji podziemnych budynku.