Odbyło się 12 Rady Budowy w obecności przedstawicieli Wykonawcy, Inwestora Zastępczego i przedstawicieli UEP. 

Obecnie zakończono prace związane z wykonaniem ścian szczelinowych. Ściany szczelinowe wykonywane były metodą bezwykopową, tzn. kolejne sekcje ścian betonowane były w uprzednio wykonanych wąskich szczelinach, w których uprzednio umieszczono zbrojenie. Podczas pogłębiania wykopu oraz w trakcie betonowania, wewnątrz wykopu pozostawała zawiesina bentonitowa stabilizująca krawędzie zewnętrzne. Podawany beton od dna wykopu stopniowo wypierał bentonit. Konstrukcja ścian szczelinowych zakończona została zbrojonym oczepem.

Obecnie montowane są tymczasowe stalowe rozpory w narożnikach wykonanej konstrukcji i stopniowo pogłębiany jest wykop. Na dnie wykopu zostanie wykonana zbrojona płyta fundamentowa grubości 80 cm, a w następnej kolejności stropy: nad kondygnacją „-2” oraz
„-1”. Te prace wykonywane będą w listopadzie i grudniu br.

W grudniu wykonana zostanie także instalacja odwadniająca (drenaż) oraz przyłącze wodociągowe i odcinek wodociągu w ulicy Towarowej.