Wiele instytucji naukowych na świecie oferuje uchodźcom z Ukrainy różne formy zatrudnienia: udział w projektach, krótkoterminowe (3 – 6 – 12 miesięczne) stypendia lub stałą pracę. By wesprzeć instytucje, które oferują pracę i stypendia powstał (zainicjowany między innymi przez polskich naukowców) ruch Science for Ukraine.


W ramach tego ruchu wolontariusze z całego świata śledzą potrzeby, ułatwiają kontakty, ale przede wszystkim starają się zintegrować informacje o ofertach pracy w bazach Science for Ukraine. Staramy się rozpropagować informacje o możliwości pracy jak najszerzej. Baza zawiera w tej chwili prawie 2200 ofert pracy i różnych form pomocy z instytucji naukowych z ponad 50 krajów na świecie. Samych ofert z Polski jest więcej niż 160. 


Link do bazy danych z tymi ofertami: 

https://scienceforukraine.netlify.app/#/positions


Багато наукових установ по всьому світу пропонують біженцям з України різні форми працевлаштування: участь у проектах, короткострокові (3 - 6 - 12 місяців) стипендії або постійну роботу. З метою підтримки інституцій, які пропонують роботу та стипендії, було створено рух «Наука для України» (ініціаторами якого були, серед іншого, польські вчені).
У рамках цього руху волонтери з усього світу стежать за потребами, сприяють контактам, але найбільше намагаються інтегрувати інформацію про пропозиції роботи в базах даних «Наука для України». Ми намагаємося якомога ширше поширювати інформацію про можливості працевлаштування. На даний момент база даних містить майже 2200 пропозицій роботи та різноманітних форм допомоги від наукових установ із понад 50 країн світу. Є понад 160 пропозицій з Польщі.

Посилання на базу даних з цими пропозиціями: