Funkcjonowanie Biblioteki Głównej w czasie epidemii

  1. Biblioteka Główna udostępnia zbiory w Oddziale Księgozbioru Studenckiego (Wypożyczalnia).
  2. Od dnia 22 czerwca 2020 roku można korzystać z Czytelni Książek w ramach Biblioteki Głównej UEP, która będzie otwarta do odwołania wyłącznie dla pracowników, studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
  3. Czytelnia Czasopism pozostanie zamknięta do odwołania.
  4. Wypożyczalnia i Czytelnia Książek będą świadczyły usługi zgodnie z ustawowymi oraz rządowymi zaleceniami, obowiązującymi podczas stanu epidemii.
  5. W trakcie pobytu w obrębie Biblioteki Głównej użytkownicy powinni zachowywać między sobą dystans przestrzenny (minimum 2 metry) i przestrzegać zasad bezpieczeństwa sanitarnego, w szczególności: mieć zasłonięte nos i usta oraz stosować jednorazowe rękawiczki, przed podejściem do stanowiska obsługi należy zdezynfekować ręce płynem odkażającym.
  6. Szczegółowe informacje, zasady korzystania i zalecenia dostępne są na stronie internetowej Biblioteki Głównej (http://www.biblioteka.ue.poznan.pl/).
Zdalny dostęp do baz danych Biblioteki Głównej UEP

Biblioteka Główna UEP umożliwia korzystanie w trybie zdalnym z baz danych zawierających pełne teksty czasopism i książek, dane statystyczne i finansowe, akty prawne, raporty.

 

Wykaz baz oferowanych w trybie zdalnym znajduje się na stronie Biblioteki Głównej w zakładkach:

- dostęp do baz spoza sieci UEP  http://biblioteka.ue.poznan.pl/index.php?go=dostep_poza_siecia_uep

- bazy danych według zawartości http://biblioteka.ue.poznan.pl/index.php?go=bazy_zawartosc

 

Książki i czasopisma w wersji elektronicznej można wyszukiwać także za pośrednictwem multiwyszukiwarki.  

http://primo-48puoe.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=48PUOE_VIEW

 

Aby korzystać z baz danych/multiwyszukiwarki w trybie zdalnym należy posiadać aktywne konto czytelnika Biblioteki Głównej (które otrzymuje się po zapisie do Wypożyczalni) i kartę czytelnika (której funkcję pełni elektroniczna legitymacja studencka ELS lub karta biblioteczna udostępniana osobom, które nie posiadają ELS).

 

Aby zalogować się do baz/multiwyszukiwarki należy podać:

- numer karty czytelnika (numer znajdujący się na lub pod kodem kreskowym na ELS lub karcie czytelnika)

- hasło (domyślnym hasłem są 2 cyfry miesiąca i 2 cyfry dnia daty urodzenia np. 1130).

 

Osoby, które nie są zapisane do Biblioteki Głównej lub posiadają nieaktywne konto czytelnika prosimy o kontakt e-mailowy z Wypożyczalnią: wypozyczalnia@ue.poznan.pl

 

W przypadku problemów z logowaniem do baz lub korzystaniem z baz prosimy o kontakt e-mailowy z Oddziałem Informacji Naukowej: mgr Dorota Wojewoda, dorota.wojewoda@ue.poznan.pl.