W obiektach Uczelni (tj. w pomieszczeniach, na korytarzach oraz w innych częściach wspólnych): 
  1. należy zachować dystans przestrzenny wynoszący minimum 1,5 metra, o ile to jest możliwe; 
  2. obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki, z wyłączeniem osób uczestniczących w zajęciach, spotkaniach pracowników np. Instytutu, posiedzeniach różnych gremiów itp., po zajęciu miejsca siedzącego; 
  3. każdy pracownik powinien korzystać z osobnych urządzeń, sprzętu, przyborów itp.; jeśli nie jest to możliwe, zalecana jest częsta dezynfekcja wspólnie wykorzystywanych urządzeń, sprzętu, przyborów itp.;
  4. w pomieszczeniu biurowym powinien być zachowany dystans pomiędzy stanowiskami pracy minimum 1,5 metra; 
  5. należy jak najczęściej myć lub dezynfekować ręce; 
  6. zaleca się częste wietrzenie pomieszczeń; 
  7. należy powstrzymać się od bezpośrednich kontaktów w trakcie powitań, np. przez podanie ręki; 
  8. należy unikać nadmiernego gromadzenia się w szczególności w częściach wspólnych budynków; 
  9. pracownicy Uczelni bezpośrednio obsługujący interesantów (np. pracownicy portierni, pracownicy Biura Obsługi Studenta) w czasie wykonywania swoich obowiązków zawodowych, służbowych lub zarobkowych muszą przestrzegać zasady zachowania dystansu minimum 1,5 metra oraz stosować odpowiednie środki ochrony.