Prosimy o stosowanie się do zaleceń profilaktycznych, polegających na: 
 • noszeniu maseczek ochronnych i zakrywaniu ust i nosa w przestrzeni wspólnej,
 • częstym myciu rąk mydłem,
 • korzystaniu z preparatów do dezynfekcji rąk, 
 • powstrzymać się od bezpośrednich kontaktów w trakcie powitań, np. przez podanie ręki,
 • ograniczać do minimum wzajemny osobisty kontakt, a jeśli jest on niezbędny –zachowywać bezpieczną (minimum 1,5-metrową) odległość pomiędzy osobami,
 • unikać nadmiernego gromadzenia się w szczególności w częściach wspólnych budynków,
 • zaleca się ograniczenie korzystania z wind, z windy mogą korzystać jednocześnie maksymalnie dwie osoby, zachowując bezpieczny dystans oraz korzystając ze środków ochrony indywidualnej,

 • unikaniu dotykania oczu, ust i nosa,
 • ograniczeniu do minimum podróżowania,
 • pozostania w domu przy silnych oznakach przeziębienia i chorobie, 
 • unikaniu kontaktu z osobami w trakcie choroby.