Prosimy o stosowanie się do zaleceń profilaktycznych, polegających na: 
  • częstym myciu rąk mydłem,
  • korzystaniu z preparatów do dezynfekcji rąk, 
  • unikaniu dotykania oczu, ust i nosa,
  • zakrywaniu ust i nosa podczas kaszlu i kichania,
  • noszeniu maseczek ochronnych w przypadku oznak przeziębienia i ograniczeniu do minimum podróżowania,
  • pozostania w domu przy silnych oznakach przeziębienia i chorobie, 
  • unikaniu kontaktu z osobami w trakcie choroby.