Organizację kształcenia w roku akademickim 2020/2021 reguluje:


  1. Zarządzenie nr 13/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w warunkach związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021
  2. Zarządzenie nr 119/2020Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021
  3. Zarządzenie nr 104/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 10 listopada 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 65/2020 Rektora UEP w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021
  4. Zarządzenie nr 65/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021

Studenci, doktoranci, uczestnicy studiów podyplomowych i innych form kształcenia wykazujący objawy chorobowe mogące świadczyć o zakażeniu koronawirusem SARS-CoV-2 nie mogą uczestniczyć w zajęciach zaplanowanych w siedzibie Uczelni.Zawiesza się do odwołania możliwość organizacji spotkań na terenie Uczelni oraz korzystania z pomieszczeń dydaktycznych przez organizacje studenckie i doktoranckie  (w tym organizacje samorządu studenckiego i samorządu doktorantów) oraz koła naukowe. 

W uzasadnionych sytuacjach decyzję o możliwości zorganizowania spotkania na terenie UEP podejmują:


  1. prorektor do spraw edukacji i studentów – w odniesieniu do pomieszczeń dydaktycznych;
  2. kanclerz – w odniesieniu do pozostałych pomieszczeń innych.

Do odwołania zawieszona zostaje organizacja wydarzeń, w tym konferencji, zaplanowanych w obiektach UEP oraz rezerwacje dotyczące obiektów UEP. To samo dotyczy udziału pracowników, doktorantów i studentów w wydarzeniach, w tym w konferencjach, organizowanych w innym trybie niż zdalny. 

Rektor może wyrazić zgodę na organizację wydarzenia na terenie UEP w wyjątkowych okolicznościach.