Jeśli wzięła/wziął Pani/Pan udział w badaniu "Kompetencje kadr i warunki pracy w bankach spółdzielczych" i pragnie otrzymać raport końcowy z badania, prosimy o wypełnienie formularza poprzez podanie swojego adresu e-mail (adres nie będzie w żaden sposób skojarzony z otrzymanymi przez nas wynikami!).
Formularz znajduje się pod adresem:

https://www.survio.com/survey/d/L5V6A2W2H3Q2G5P2S


Proszę kliknąć w podany link lub przekopiować go do paska adresu przeglądarki i kliknąć przycisk „Enter”.


Dziękujemy za udział w badaniu - Razem ulepszamy bankowość spółdzielczą!