Uczymy już od 34 749 dni
Informacje dla studentów

Zaliczenie poprawkowe dla studentów studiów dziennych u Pani dr hab. inż. Hanny Pondel, prof. UEP

Zachowanie konsumentów - teoria i praktyka

I zaliczenie poprawkowe wykładu Zachowanie konsumentów - teoria i praktyka

dla studentów studiów stacjonarnych 

odbędzie się 14 września 2021 r. o godz. 10.00 (Teams, Moodle).