W 2012 roku wyjazd studyjny do Instytucji UE w Brukseli odbywał się w dniach 2-6 grudnia. Ze sprawozdaniem z wyjazdu można zapoznać się TUTAJ.
Naukowe podsumowanie wyjazdu stanowi poniższa monografia:

„Wspólna polityka rolna 2007 - 2013 i jej nowa perspektywa”, Czyżewski A., Matuszczak A. (red.), KPSW, Bruksela - Bydgoszcz – Poznań, 14 artykułów POBIERZ

 • Bartnikowska S., Michalska M., Grzelak A., Zróżnicowanie sytuacji ekonomicznej w rolnictwie Unii Europejskiej i Polski. Konwergencja czy dywergencja?;
 • Kuczyk K., Grzelak A., Rolnictwo wobec wyzwań kryzysowych z perspektywy polskich doświadczeń;
 • Kuśnierczak W., Loritz M., Majchrzak A., Dzierżawa gruntów rolnych w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej – wnioski dla wspólnej regulacji europejskiej;
 • Majewski R., Staniszewski J., Czyżewski B., Komplementarność a substytucyjność wsparcia pozarolniczej działalności gospodarczej ze środków Unii Europejskiej;
 • Mazur A., Mroczkowska M., Stępień S., Koncepcja trwałego rozwoju rolnictwa – ujęcie teoretyczne i praktyczne;
 • Mikołajczyk M., Steenbock J., Śmigla M., Klastry rolno-żywnościowe w regionach Unii Europejskiej na przykładzie Brandenburgii i Wielkopolski;
 • Mucha K., Marciniak A., Majewska M., Czyżewski A., Potrzeba dostosowań wspólnej polityki rolnej po 2013 r.;
 • Nowak J., Rutkowska M., Śmigla M., ONW w Polskim rolnictwie. Doświadczenia i przyszłość;
 • Orzech A., Pasiewicz A., Szafrański W., Majchrzak A., Unijne kwotowanie produkcji mleka i cukru w Polsce – przyszłość mechanizmu;
 • Papierowska D., Musiał D., Stępień S., Prodochodowy charakter dopłat bezpośrednich dla polskich rolników na podstawie obserwacji FADN;
 • Piechowiak K., Smędzik-Ambroży K., Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej wspierających inwestycje gospodarstw rolnych;
 • Płuciennik S., Wiecki A., Sapa A., Modernizacja polskiej wsi jako osiągnięcie wspólnej polityki rolnej;
 • Rudzińska M., Niewczas K., Stępień S., Kredytowanie rolnictwa przez banki spółdzielcze – możliwości i ograniczenia;
 • Schwarc S., Michałowski K., Wojciechowski M., Matuszczak A., Ekonomia rolnictwa industrialnego i zrównoważonego;