Uczymy już od 35 001 dni
Seminaria dyplomowe

Studia I stopniaWybory seminariów odbywać się będą w dniach 1-6 grudnia 2020 roku z wykorzystaniem Internetowego Systemu Wyboru Seminarium (podobnie, jak przy wyborze specjalności). Szczegółowe informacje dla studentów będą dostępne na stronie internetowej BOS:
https://ue.poznan.pl/pl/studenci,c172/biuro-obslugi-studenta,c13199/komunikaty,c13203/wybory-seminarium-na-studiach-stacjonarnych-i,a96839.html 

Obowiązuje następujący schemat: Student kontaktuje się z potencjalnym promotorem za pomocą poczty elektronicznej z adresu studenckiego NIU@student.ue.poznan.pl i zgłasza chęć udziału w seminarium. Po zaakceptowaniu przez promotora wprowadza wybór do systemu internetowego.


W załączniku znajduje się oferta seminaryjna Katedry Pieniądza i Bankowości.Pliki do pobrania