W roku 2019 w konkursie na najlepsze prace magisterskie organizowanym przez Mentor SA 

  • III miejsce zdobyła Pani mgr Sandra Michalczyk za pracę pt. "Ocena reformy systemu opieki zdrowotnej Baracka Obamy z 2010 roku". Praca napisana została pod kierunkiem dr. hab. Piotra Manikowskiego, prof. UEP

W roku 2018 w konkursie Akademii Mentora z zakresu ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym:

  • I miejsca uzyskała praca magisterska Anny B. Chojan napisana pod kierunkiem dr hab. Jacka Lisowskiego, prof. UEP
  • II miejsce uzyskała praca magisterska Mateusza Manuszaka napisana pod kierunkiem dr hab. Jacka Lisowskiego, prof. UEP
  • III miejsce uzyskała praca magisterska Aleksandry Broniowskiej napisana pod kierunkiem dr hab. Piotra Manikowskiego, prof. nadzw. UEP
W roku 2017 na najlepszą pracę magisterską organizowanym przez Mentor SA,
  • II miejsce otrzymał Rafał Matuła za pracę pt.: „Wypłacalność zakładów ubezpieczeń w kontekście implementacji dyrektywy Wypłacalność II”. Promotorem pracy był dr hab. P. Manikowski, prof. nadzw. UEP