W dniach 15-21 listopada 2021 studenci pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia, studiujących na kierunkach: aplikacje Internetu rzeczy; ekonomia; finanse, audyt, inwestycje; informatyka i ekonometria; jakość i rozwój produktu (tylko studia stacjonarne); międzynarodowe stosunki gospodarcze; rachunkowość i finanse biznesu; zarządzanie będą dokonywali wyborów seminarium.
Studenci powinni kontaktować się z potencjalnymi promotorami za pomocą poczty elektronicznej tylko ze studenckiego adresu mailowego – NIU@student.ue.poznan.pl. Dopiero po uzyskaniu akceptacji promotora, student może wprowadzić wybór do systemu USOS.