Osoby, które nie otrzymały jeszcze zaliczenia z przedmiotów prowadzonych przez dr Aleksandrę Hauke-Lopes proszone są o  kontakt mailowy z Prowadzącą.