Pracownicy Katedry biorą udział w procesach recenzyjnych w czasopismach. 
Listę czasopism, w których sporządzono recenzje (na podstawie publons / Web of Science), można sprawdzić klikając na nazwisko:
 Ponadto, Barbara Będowska-Sójka pełni funkcję edytora w Research in International Business and Finance (Elsevier) oraz w Studies in Economics and Finance (Emerald).