Obecna Katedra Statystyki powstała w 1993 r. w wyniku podziału ówczesnej Katedry Statystyki i Demografii. Do tego czasu struktura organizacyjna i nazwa jednostek, w których rozwijała się poznańska statystyka i demografia zmieniały się kilkakrotnie. Wśród najbardziej zasłużonych w rozwój naukowy z nieżyjących już Profesorów należy wymienić następujących profesorów: Marcina Nadobnika (1883 - 1953), Stanisława Waszaka (1906 - 1974), Stanisława Borowskiego (1921 - 1977), Tadeusza Puchalskiego (1908 - 1978), Mieczysława Kędelskiego (1946 - 1998) oraz Stanisława Wierzchosławskiego (1926 – 2009). 


W latach 2006-2019 Katedra Statystyki funkcjonowała w ramach Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej, a od 1.10.2019 roku jako część Instytutu Informatyki i Ekonomii Ilościowej. 


Obecnie trzon Katedry Statystyki tworzą: 

dr hab. Grażyna Dehnel, prof. UEP (kierownik Katedry)

prof. dr hab. Elżbieta Gołata

dr hab. Jan Paradysz, prof. UEP

dr hab. Tomasz Klimanek, prof. UEP

dr hab. Marcin Szymkowiak, prof. UEP

dr Maciej Beręsewicz, prof. UEP

dr Wojciech Roszka  

dr Hanna Wdowicka

dr Kamil Wilak.


Ponadto z Katedra współpracują jej byli pracownicy: dr Kazimierz Kruszka, dr Łukasz Wawrowski, dr Aleksandra Witkowska, dr Marek Witkowski. 

Na szczególne podkreślenie zasługuje współpraca Katedry Statystyki z Urzędem Statystycznym w Poznaniu.


Główna problematyka badawcza pracowników Katedry:

 • Analiza demograficzna
 • Analiza szeregów czasowych
 • Jakość danych statystycznych, integracja różnych źródeł informacji
 • Komputerowe systemy informacji o przestrzeni,
 • Koniunktura i prognozowanie demograficzne,
 • Liniowe modele mieszane
 • Metoda reprezentacyjna
 • Metodologia badań statystycznych
 • Metody analizy danych w przypadku występowania braków odpowiedzi (kalibracja, imputacja).
 • Metody statystyczne w badaniach rynku
 • Modele wielopoziomowe
 • Rynek Pracy
 • Statystyczna Integracja Danych,
 • Statystyka i ekonometria przestrzenna
 • Statystyka Małych Obszarów
 • Statystyka regionalna
 • Statystyka społeczna
 • System informacji statystycznej o przedsiębiorczości
 • Terytorialne zróżnicowanie procesów demograficznych
 • Wielowymiarowa analiza demograficzna
 • Wielowymiarowa analiza statystyczna
 • Zastosowanie metod statystycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Konferencje
Pierwszą dużą międzynarodową konferencję demograficzną w środowisku poznańskich statystyków zorganizował S. Borowski w Kiekrzu w 1973r. nt. "Teoria i zastosowanie analizy kohortowej". Trzy następne konferencje zorganizowane z jego inicjatywy odbyły się w Karpaczu (1974), w Błażejewku (1975) i w Zakopanem (1976). Kolejne konferencje zorganizował S. Wierzchosławski: Poznań (1980, 1982), Puszczykówko (1987), Rydzyna (1989).


Od momentu powstania w 1993 r. Katedra Statystyki zorganizowała następujące konferencje naukowe:

 • Badanie koniunktury demograficznej, Baranowo koło Poznania, 7-9.12.1994
 • Statystyka regionalna: sondaż i integracja baz danych, Baranowo koło Poznania, 25-27.09.1996
 • Statystyka regionalna: metody i źródła zasilania informacyjnego, Kiekrz, w dniach 12-14.10.1998
 • Statystyka regionalna w służbie samorządu lokalnego i biznesu, Poznań - Kiekrz, 5-7.06.2000
 • Statystyka regionalna w jednoczącej się Europie, Poznań - Łagów, 2-5.09.2002
 • Enhancing Small Area Estimation Techniques to meet European needs, maj /czerwiec 2003
 • XII konferencja naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XVII konferencja taksonomiczna) nt. „Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, Skorzęcin, 15-17.09.2003
 • Konferencji Metodologia Badań Demograficznych, Zielonka 22-24.05.2006
 • Wykład otwarty dra Mauro Scanu pt. Data integration: an overview on methodologies and applications zorganizowany w ramach obchodów I-szego Światowego Dnia Statystyki, 20.10.2010
 • Konferencja Inaugurująca projekt europejski Kadry dla Gospodarki – współorganizator, 19.01.2011
 • Panel Dyskusyjny – Droga do Kariery z udziałem wybitnych absolwentów UEP – współorganizator, 19.01.2011
 • Seminarium z okazji zakończenia Konkursu Statystyka mnie dotyka oraz inauguracji NSP2011, współorganizator, 01.04.2011
 • XX Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego oraz XXV Konferencja Taksonomiczna na temat: "Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania" Wągrowiec, 21-23.00.2011
 • Kongres Statystyki Polskiej z okazji 100-lecia Polskiego Towarzystwa Statystycznego, 18-20.04.2012
 • SAE Poznan 2014 - Small Area Estimation, V Międzynarodowa Konferencja Statystyczna Small Area Estimation, Poznań 3-5.09.2014  
 • PAZUR - Polski Akademicki Zlot Użytkowników R, Ogólnopolska Konferencja naukowa organizowana przez Koło Naukowe Estymator, Katedrę Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań 15-17.10.2014
 • The spatial dimension of demographic change - methods, analyses, data, XII konferencja z cyklu Latającej Szkoły Demografii Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk, Poznań, 23-24.06.2015
 • Statystyczna identyfikacja powiązań w przestrzeni społeczno-gospodarczej - organizatorzy: Urząd Statystyczny w Poznaniu,  Katedra Statystyki, 14-15.06.2016
 • eRum 2016 - European R Users Meeting - międzynarodowa konferencja European R Users Meeting (eRum2016), której obrady prowadzone były na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, 12-14.10.2016
 • Cudzoziemcy na krajowym rynku pracy - organizatorzy: Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Poznaniu, Katedra Statystyki, 15-16.03.2018
 • XXX Konferencja Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XXXV Konferencja Taksonomiczna) nt. „Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania” SKAD 2021- organizatorzy: Sekcja Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, Katedra Statystyki, Urząd Statystyczny w Poznaniu, 8-10.09.2021

 • Expert Meeting on Statistical Data Confidentiality - organizatorzy: EUROSTAT, Europejska Komisja Gospodarcza (UNECE), Katedra Statystyki, GUS, Urząd Statystyczny w Poznaniu, 1-3.12.2021

Współpraca z krajowymi organizacjami:

 • Urząd Statystyczny w Poznaniu oraz pozostałe regionalne Urzędy Statystyczne w Polsce
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Krakowie, Katowicach
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Zachodniopomorski
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Komitet Nauk Demograficznych PAN
 • Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN
 • Rządowe Centrum Studiów Strategicznych w Warszawie
 • SAS Institute

 Współpraca z zagranicznymi organizacjami:

 • Bank Światowy
 • Europejska Komisja Gospodarcza (The United Nations Economic Commission for Europe - UNECE)
 • Europejski Urząd Statystyczny, EUROSTAT
 • Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS, Holandia
 • Derżkomstat (Centralny Urząd Statystyczny) Ukrainy
 • Institiy National de la Statistique et des Etudes Economiques w Paryżu,
 • Institut National d’ Etudes Démographiques w Paryżu
 • Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques, INSEE, Francja
 • Instituto Nacional de Estadistica de Espana, INE Hiszpanii
 • Instituto Nacional de Estadistica, Hiszpania
 • Instytut Badań Ludnościowych przy Federalnym Urzędzie Statystycznym, Wiesbaden, Niemcy,
 • Instytut Badań Ludnościowych Uniwersytetu Bielefeld, Niemcy
 • Instytut Badań Regionalnych Ukraińskiej Akademii Nauk
 • Instytut Socjologii przy Martin-Luther-Uniwersität Halle-Wittenberg
 • Istituto Nazionale Di Statistica, ISTAT, Włochy
 • Kijowski Państwowy Uniwersytet Ekonomiczny
 • Międzynarodowy Uniwersytet Salomona w Kijowie
 • Office for National Statistics, ONS, Wielka Brytania
 • Państwowy Uniwersytet Ekonomiczny w Kijowie (podpisanie umowy o współpracy)
 • State Committee on Statistics of the Russian Federation-Department of Statistical Planning
 • Statistisches Bundesamt, DESTATIS Niemcy
 • Statistisches Landesamt w Berlinie
 • Statistisk Sentralbyra (Statistics Norway), Norwegia
 • Statistisk Sentralbyra, SSB, Norwegia 
 • Statistiska Centralbyran (Statistics Sweden), Szwecja
 • Tilastokeskus (Statistics Finland), Finlandia
 • Ukraiński Państwowy Uniwersytet Ekonomii i Finansów
 • Universita „Roma Tre“, Włochy
 • University of Idaho, Moscow, USA – porozumienie o współpracy między Rektorem AE w Poznaniu a Dyrektorem Urzędu Programów Międzynarodowych z dnia 25 sierpnia 2000r.
 • University of Jyvaeskylae, Finlandia
 • University of Southampton, Wielka Brytania
 • Uniwersytet Burgundzki w Dijon (Francja)
 • Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą
"Kadry dla Gospodarki"
W latach 2010-2015 prof. dr hab. Elżbieta Gołata pełniła funkcję koordynatora  projektu europejskiego „Kadry dla Gospodarki”. Dr hab. Grażyna Dehnel, prof. UEP pełniła funkcję asystenta koordynatora projektu, a współautorem wniosku był dr hab. Tomasz Klimanek, prof. UEP.  Projekt ten, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Unii Europejskiej. 

Partnerem tego przedsięwzięcia był Urząd Statystyczny w Poznaniu. Realizacja Projektu była jednym z istotnych elementów "Strategii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu". Projekt "Kadry dla Gospodarki" miał na celu zwiększenie atrakcyjności absolwentów UEP na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

Cel ten był realizowany poprzez siedem różnych zadań, wśród których przewidziane było: wdrożenie nowego, innowacyjnego kierunku nauczania „Gospodarka Turystyczna”, zwiększenie udziału pracodawców w procesie kształcenia poprzez organizację warsztatów i wykładów otwartych prowadzonych przez przedstawicieli pracodawców, organizację staży studenckich i absolwenckich, rozszerzenie oferty Biura Karier UEP, dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb osób niepełnosprawnych

Współpraca z firmą SAS Institute od 2001 roku.
Efektem tej współpracy było m.in. wykorzystanie oprogramowania firmy SAS na potrzeby realizacji międzynarodowego projektu EURAREA, w którym strona polska reprezentowana była przez pracowników naukowych Katedry Statystyki.

Wspólnie z firmą SAS Institute Katedra Statystyki w 2010 roku uruchomiła I edycję studiów podyplomowych "Zaawansowane techniki analityczne w biznesie. Studia podyplomowe pod patronatem SAS Institute". Obecnie trwa nabór na II edycję studiów. Wynikiem współpracy z firmą SAS Institute będzie również utworzenie na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej certyfikowanej ścieżki SAS. Po jej ukończeniu studenci będą mogli uzyskać ceniony przez pracodawców na całym świecie certyfikat firmy SAS. Głównym koordynatorem ścieżki jak również kierownikiem studiów podyplomowych jest dr hab. Marcin Szymkowiak, prof.UEP.