Obecna Katedra Statystyki powstała w 1993 r. w wyniku podziału ówczesnej Katedry Statystyki i Demografii. Do tego czasu struktura organizacyjna i nazwa jednostek, w których rozwijała się poznańska statystyka i demografia zmieniały się kilkakrotnie. Wśród najbardziej zasłużonych w rozwój naukowy z nieżyjących już Profesorów należy wymienić następujących profesorów: Marcina Nadobnika (1883 - 1953), Stanisława Waszaka (1906 - 1974), Stanisława Borowskiego (1921 - 1977), Tadeusza Puchalskiego (1908 - 1978), Mieczysława Kędelskiego (1946 - 1998) oraz Stanisława Wierzchosławskiego (1926 – 2009). 


W latach 2006-2019 Katedra Statystyki funkcjonowała w ramach Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej, a od 1.10.2019 roku jako część Instytutu Informatyki i Ekonomii Ilościowej. 


Obecnie trzon Katedry Statystyki tworzą: 

dr hab. Grażyna Dehnel, prof. UEP (kierownik Katedry),

prof. dr hab. Elżbieta Gołata,

dr hab. Jan Paradysz, prof. UEP, 

dr hab. Marcin Szymkowiak, prof. UEP,

dr hab. Tomasz Klimanek, prof. UEP,

dr Maciej Beręsewicz, 

dr Wojciech Roszka.    

dr Łukasz Wawrowski,

dr Hanna Wdowicka,

dr Kamil Wilak.


Ponadto z Katedra blisko współpracują prowadząc wspólne badania naukowe jej byli pracownicy: dr Kazimierz Kruszka (Konsultant w Urzędzie Statystycznym w Poznaniu, emeryt) dr Aleksandra Witkowska oraz dr Marek Witkowski. Na szczególne podkreślenie zasługuje współpraca Katedry Statystyki z Urzędem Statystycznym w Poznaniu.


Główna problematyka badawcza pracowników Katedry:

 • Analiza demograficzna
 • Analiza szeregów czasowych
 • Jakość danych statystycznych, integracja różnych źródeł informacji
 • Komputerowe systemy informacji o przestrzeni,
 • Koniunktura i prognozowanie demograficzne,
 • Liniowe modele mieszane
 • Metoda reprezentacyjna
 • Metodologia badań statystycznych
 • Metody analizy danych w przypadku występowania braków odpowiedzi (kalibracja, imputacja).
 • Metody statystyczne w badaniach rynku
 • Modele wielopoziomowe
 • Rynek Pracy
 • Statystyczna Integracja Danych,
 • Statystyka i ekonometria przestrzenna
 • Statystyka Małych Obszarów
 • Statystyka regionalna
 • Statystyka społeczna
 • System informacji statystycznej o przedsiębiorczości
 • Terytorialne zróżnicowanie procesów demograficznych
 • Wielowymiarowa analiza demograficzna
 • Wielowymiarowa analiza statystyczna
 • Zastosowanie metod statystycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Konferencje
Pierwszą dużą międzynarodową konferencję demograficzną w środowisku poznańskich statystyków zorganizował S. Borowski w Kiekrzu w 1973r. nt. "Teoria i zastosowanie analizy kohortowej". Trzy następne konferencje zorganizowane z jego inicjatywy odbyły się w Karpaczu (1974), w Błażejewku (1975) i w Zakopanem (1976). Kolejne konferencje zorganizował S. Wierzchosławski: Poznań (1980, 1982), Puszczykówko (1987), Rydzyna (1989).


Od momentu powstania w 1993 r. Katedra Statystyki zorganizowała następujące konferencje naukowe z udziałem gości zagranicznych, praktycznie z całego świata.


 • Badanie koniunktury demograficznej, Baranowo koło Poznania, 7-9. 12. 1994,
 • Statystyka regionalna: sondaż i integracja baz danych, Baranowo koło Poznania, 25-27. 9. 1996,
 • Statystyka regionalna: metody i źródła zasilania informacyjnego, Kiekrz, w dniach 12-14. 10. 1998 r
 • Statystyka regionalna w służbie samorządu lokalnego i biznesu, Poznań - Kiekrz, 5-7. czerwca. 2000 r.
 • Statystyka regionalna w jednoczącej się Europie, Poznań - Łagów, 2-5. 09. 2002 r.,
 • Enhancing Small Area Estimation Techniques to meet European needs, maj /czerwiec 2003r.
 • XII konferencja naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XVII konferencja taksonomiczna) nt. „Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, Skorzęcin, 15-17.09.2003 r.
 • Konferencji Metodologia Badań Demograficznych, Zielonka 22-24 maja 2006.
 • Wykład otwarty dra Mauro Scanu pt. Data integration: an overview on methodologies and applications zorganizowany w ramach obchodów I-szego Światowego Dnia Statystyki – organizator, 20.10.2010 r.
 • Konferencja Inaugurująca projekt europejski Kadry dla Gospodarki – współorganizator, 19.01.2011r.
 • Panel Dyskusyjny – Droga do Kariery z udziałem wybitnych absolwentów UEP – współorganizator, 19.01.2011r.
 • Seminarium z okazji zakończenia Konkursu Statystyka mnie dotyka oraz inauguracji NSP2011, współorganizator, 01.04.2011r.
 • XX Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego oraz XXV Konferencja Taksonomiczna na temat: "Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania" Wągrowiec, 21-23 września 2011 r.
 • Kongres Statystyki Polskiej z okazji 100-lecia Polskiego Towarzystwa Statystycznego, współorganizator, dr hab. Elżbieta Gołata, prof. nadzw.UEP - przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego, 18-20.04.2012r., dr hab. Jan Paradysz, prof. nadzw.UEP – członek Komitetu Naukowego
 • SAE Poznan 2014 - Small Area Estimation, V Miedzynarodowa Konferencja Statystyczna Small Area Estimation, Poznań 3-5  września 2014 r., dr Marcin Szymkowiak – przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, dr hab. Elżbieta Gołata - członek Rady Sterującej (Steering Board), dr hab. Elżbieta Gołata, dr hab. Grazyna Dehnel, dr hab. Jan Paradysz - członkowie Komitetu Programowego Konferencji (Programme Committee)
 • PAZUR - Polski Akademicki Zlot Użytkowników R, Ogólnopolska Konferencja naukowa organizowana przez Koło Naukowe Estymator, Katedrę Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań 15-17 października 2014 r.
 • The spatial dimension of demographic change - methods, analyses, data, XII konferencja z cyklu Latającej Szkoły Demografii Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk, 23-24 czerwca 2015, Poznań

Wśród konferencji organizowanych przez Katedrę Statystyki wyróżnić należy Kongres Statystyki Polskiej inaugurujący uroczyste obchody 100-lecia Polskiego Towarzystwa Statystycznego, jednego z najstarszych stowarzyszeń statystycznych na świecie. Było to wyjątkowe wydarzenie o międzynarodowym wymiarze, nad którym Honorowy Patronat objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Kongres zorganizowany został w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu na mocy specjalnego porozumienia zawartego pomiędzy czterema instytucjami. Organizatorami kongresu były: Główny Urząd Statystyczny, Polskie Towarzystwo Statystyczne, Urząd Statystyczny w Poznaniu oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Uroczyste obrady Sesji Jubileuszowej, które zgromadziły ponad 600 uczestników odbyły się w Auli Uniwersytetu im Adama Mickiewicza. W kongresie uczestniczyli przedstawiciele instytucji i organizacji statystycznych z USA, Australii, Włoch, Francji, Niemiec, Holandii i Norwegii. Licznie reprezentowane były wszystkie środowiska statystyków: z uniwersytetów, instytutów, polskich i międzynarodowych organizacji naukowych, Głównego Urzędu Statystycznego, urzędów regionalnych i innych instytucji statystyki publicznej. W uroczystościach jubileuszowych uczestniczyli także przedstawiciele najwyższych władz państwowych, władz samorządowych miasta i regionu, środowiska gospodarczego, administracji i przedsiębiorców oraz młodzież akademicka.


Obok sesji jubileuszowych i plenarnych, podczas Kongresu zorganizowano 35 równoległych sesji tematycznych, w tym 12 w języku angielskim oraz sesję plakatową. Podczas kongresu wygłoszono 155 referatów przygotowanych przez blisko dwustu naukowców. Program kongresu obejmował szereg sesji tematycznych, w tym sesje poświęcone metodologii badań statystycznych, statystyce regionalnej, statystyce ludności, statystyce społecznej i gospodarczej, problematyce danych statystycznych oraz statystyce zdrowia, sportu i turystyki. Organizacji poszczególnych sesji i paneli podjęli się najwybitniejsi polscy statystycy, uznani i cenieni w kraju oraz na arenie międzynarodowej. Zaproszenie ich w skład Komitetu Naukowego Kongresu, zapewniło bardzo wysoki poziom merytoryczny obrad.


Szczególnie podkreślić należy także znaczenie i międzynarodowy charakter konferencji SAE 2014, w której uczestniczyło 140 naukowców i praktyków z 22 państw (Albania, Australia, Chiny, Czechy, Finlandia, Hiszpania, Holandia, Izrael, Japonia, Kanada, Kuwejt, Litwa, Luksemburg, Malta, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Polska, Tajlandia, Turcja, USA, Wielka Brytania, Włochy). Wśród nich byli najwybitniejsi przedstawiciele tej dziedziny badań statystycznych, profesorowie J.N.K. Rao, Malay Ghosh, Ray Chambers, Li-Chun Zhang, Partha  Lahiri, Danny  Pfeffermann,  Risto Lehtonen, Ralf Münnich, Domingo Morales oraz Isabel Molina. Reprezentowali oni zarówno krajowe jak i zagraniczne ośrodki naukowe. W konferencji SAE 2014 uczestniczyli naukowcy z 46 uniwersytetów z całego świata, urzędów statystycznych z blisko 30 państw, międzynarodowych organizacji naukowych, Banku Światowego, Głównego Urzędu Statystycznego i urzędów statystycznych z całej Polski.


Ideą konferencji SAE 2014 było stworzenie platformy do dyskusji naukowej, wymiany doświadczeń i poglądów statystyków, naukowców, ekspertów z uniwersytetów, urzędów statystycznych, instytutów badawczych i innych organów rządowych oraz władz lokalnych i przedsiębiorstw prywatnych zajmujących się metodologią badań regionalnych, w szczególności estymacją dla małych domen. Organizowane w Poznaniu wydarzenie wpisało się, zgodnie z przyjętą ideą, w cykl konferencji (Jyväskylä 2005, Piza 2007, Elche 2009, Trier 2011) łączących wymiar naukowych i praktycznych zastosowań SAE w statystyce oficjalnej.


Tematyka konferencji SAE 2014 koncentrowała się na zagadnieniach dotyczących zastosowań SAE w spisach ludności, modelowaniu w obszarze estymacji pośredniej i jego ewaluacji, wykorzystaniu modeli przestrzenno-czasowych, metod odpornych, braków odpowiedzi i odmów udziału w badaniu, zagadnieniu doboru próby, estymacji ubóstwa, nauczaniu statystyki małych obszarów oraz jej zastosowań w statystyce oficjalnej.

Współpraca z krajowymi organizacjami:

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Komitet Nauk Demograficznych PAN
 • Rządowe Centrum Studiów Strategicznych w Warszawie
 • SAS Institute
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Krakowie i Wrocławiu
 • Urząd Statystyczny w Poznaniu oraz pozostałe regionalne Urzędy Statystyczne w Polsce
 • Wydziały Ekonomiczne Uniwersytetów w Gdańsku, Lublinie (UMCS, KUL), Łodzi, Warszawie, Wrocławiu i w Szczecinie

 Współpraca z zagranicznymi organizacjami:

 • Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS, Holandia
 • Derżkomstat (Centralny Urząd Statystyczny) Ukrainy
 • Europejski Urząd Statystyczny, EUROSTAT
 • Institiy National de la Statistique et des Etudes Economiques w Paryżu,
 • Institut National d’ Etudes Démographiques w Paryżu
 • Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques, INSEE, Francja
 • Instituto Nacional de Estadistica de Espana, INE Hiszpanii
 • Instituto Nacional de Estadistica, Hiszpania
 • Instytut Badań Ludnościowych przy Federalnym Urzędzie Statystycznym, Wiesbaden, Niemcy,
 • Instytut Badań Ludnościowych Uniwersytetu Bielefeld, Niemcy
 • Instytut Badań Regionalnych Ukraińskiej Akademii Nauk
 • Instytut Socjologii przy Martin-Luther-Uniwersität Halle-Wittenberg
 • Istituto Nazionale Di Statistica, ISTAT, Włochy
 • Kijowski Państwowy Uniwersytet Ekonomiczny
 • Międzynarodowy Uniwersytet Salomona w Kijowie
 • Office for National Statistics, ONS, Wielka Brytania
 • Państwowy Uniwersytet Ekonomiczny w Kijowie (podpisanie umowy o współpracy)
 • State Committee on Statistics of the Russian Federation-Department of Statistical Planning
 • Statistisches Bundesamt, DESTATIS Niemcy
 • Statistisches Landesamt w Berlinie
 • Statistisk Sentralbyra (Statistics Norway), Norwegia
 • Statistisk Sentralbyra, SSB, Norwegia 
 • Statistiska Centralbyran (Statistics Sweden), Szwecja
 • Tilastokeskus (Statistics Finland), Finlandia
 • Ukraiński Państwowy Uniwersytet Ekonomii i Finansów
 • Universita „Roma Tre“, Włochy
 • University of Idaho, Moscow, USA – porozumienie o współpracy między Rektorem AE w Poznaniu a Dyrektorem Urzędu Programów Międzynarodowych z dnia 25 sierpnia 2000r.
 • University of Jyvaeskylae, Finlandia
 • University of Southampton, Wielka Brytania
 • Uniwersytet Burgundzki w Dijon (Francja)
 • Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

Nagrody i wyróżnienia:


Gołata E., Nagroda Indywidualna III Stopnia JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za osiągnięcia organizacyjne w roku akademickim 2014/2015 – za wzorową koordynację realizacji projektu Kadry dla Gospodarki na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 


Dehnel G., Nagroda Indywidualna III Stopnia JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za osiągnięcia organizacyjne w roku akademickim 2014/2015 – za wzorową koordynację realizacji projektu Kadry dla Gospodarki na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu


Beręsewicz M., Dehnel G., Gołata E., Gruchociak H., Klimanek T., Kowalewski J., Marzec E., Okupniak M.,Paradysz J., Roszka W., Szymkowiak M., Witkowska A., Witkowski M., Nagroda Zespołowa II Stopnia JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za osiągnięcia organizacyjne w roku akademickim 2011/2012 – za wyróżniające się zaangażowanie w sprawy Uczelni oraz wzorową organizację Kongresu Statystyki Polskiej o okazji jubileuszu 100-lecia Polskiego Towarzystwa Statystycznego.

Beręsewicz M., Nagroda za najlepszy referat wygłoszony przez młodego pracownika nauki (doktoranta) na konferencji Ekonometria Przestrzenna i Regionalne Analizy Ekonomiczne pt. "PLS Regression using spatial weights on the example of spatial modeling support for political parties in elections 2011 to the Sejm of The Republic of Poland", Łódź, 4-5.06.2012.

Szymkowiak M., Nagroda za najlepszy referat wygłoszony przez młodego pracownika nauki na VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia „Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych” pt. ,,Odporne estymatory kalibracyjne w badaniach statystycznych z wartościami odstającymi”, Zakopane, 15-18.05.2012

Dehnel G., Medal Jubileuszowy 100 lat Polskiego Towarzystwa Statystycznego, Poznań 19.04.2012r.

Gołata E., Medal Jubileuszowy 100 lat Polskiego Towarzystwa Statystycznego, Poznań 19.04.2012r.

Klimanek T., Medal Jubileuszowy 100 lat Polskiego Towarzystwa Statystycznego, Poznań 19.04.2012r.

Paradysz J., Medal Jubileuszowy 100 lat Polskiego Towarzystwa Statystycznego, Poznań 19.04.2012r.

Klimanek T., Odznaka honorowa "Za zasługi dla statystyki RP", nadana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na wniosek Rady Głównej Polskiego Towarzystwa Statystycznego, Poznań 18.04.2012r.

Dehnel G., Nagroda indywidualna II stopnia J. M. Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za oryginalne i twórcze osiągnięcie naukowe w roku akademickim 2010/2011 – za monografię pt. „Rozwój mikroprzedsiębiorczości w Polsce w świetle estymacji dla małych obszarów”, grudzień 2011

Klimanek T., 2011 – nagroda indywidualna III stopnia JM Rektora UEP za:
1. Przygotowanie wniosku „Projekt Kadry dla Gospodarki”
2. Zaangażowanie w organizację współpracy partnerskiej z Urzędem Statystycznym

Dehnel G., Gołata E., Klimanek T., Szymkowiak M., Witkowska A., Witkowski M., 2010 - nagroda Zespołowa II Stopnia JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za osiągnięcia naukowe, za książkę pt. „Statystyka małych obszarów w badaniach podmiotów gospodarczych”, red. J. Paradysz, Poznań 14.10.2010

Szymkowiak M., Nagroda za zajęcie pierwszego miejsca w VI edycji konkursu Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na najlepszą pracę doktorską przygotowaną i obronioną w roku akademickim 2008/2009, tytuł rozprawy Estymatory kalibracyjne w badaniu budżetów gospodarstw domowych, Poznań 2010

Szymkowiak M., Nagroda indywidualna III stopnia za wyróżnioną rozprawę doktorską pt. Estymatory kalibracyjne w badaniu budżetów gospodarstw domowych, Nagrody Rektora za rok akademicki 2009/2010, Poznań 2010

Gołata E., 2009 - nagroda Zespołowa I Stopnia JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za osiągnięcia naukowe, za książkę pt. „Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych”, Poznań 14.10.2009

Paradysz J., Nagroda zespołowa I stopnia J. M. Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za osiągnięcia naukowe, za książkę pt. Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych, Poznań 14.10 2009

Szymkowiak M., Victorie 2008 - Ćwiczeniowiec Roku – nagroda Parlamentu Studenckiego dla najlepszego ćwiczeniowca, Poznań 2008.

Witkowski M., Nagroda indywidualna II stopnia za pracę „Ryzyko gospodarcze i jego pomiar” przyznana przez Rektora PWSZ w Kaliszu, 26.09.2009

"Kadry dla Gospodarki"
Od września 2010 do września 2015 roku dr hab. Elżbieta Gołata, prof. nadzw. UEP pełniła funkcję koordynatora 5-letniego projektu europejskiego „Kadry dla Gospodarki”. Profesor Grażyna Dehnel pełniła funkcję asystenta koordynatora projektu, a współautorem wniosku był dr Tomasz Klimanek.  Projekt ten, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Unii Europejskiej. 

Partnerem tego przedsięwzięcia był Urząd Statystyczny w Poznaniu. Realizacja Projektu była jednym z istotnych elementów "Strategii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu". Projekt "Kadry dla Gospodarki" miał na celu zwiększenie atrakcyjności absolwentów UEP na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

Cel ten był realizowany poprzez siedem różnych zadań, wśród których przewidziane było: wdrożenie nowego, innowacyjnego kierunku nauczania „Gospodarka Turystyczna”, zwiększenie udziału pracodawców w procesie kształcenia poprzez organizację warsztatów i wykładów otwartych prowadzonych przez przedstawicieli pracodawców, organizację staży studenckich i absolwenckich, rozszerzenie oferty Biura Karier UEP, dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb osób niepełnosprawnych

Współpraca z firmą SAS Institute od 2001 roku.
Efektem tej współpracy było m.in. wykorzystanie oprogramowania firmy SAS na potrzeby realizacji międzynarodowego projektu EURAREA, w którym strona polska reprezentowana była przez pracowników naukowych Katedry Statystyki.

Wspólnie z firmą SAS Institute Katedra Statystyki w 2010 roku uruchomiła I edycję studiów podyplomowych "Zaawansowane techniki analityczne w biznesie. Studia podyplomowe pod patronatem SAS Institute". Obecnie trwa nabór na II edycję studiów. Wynikiem współpracy z firmą SAS Institute będzie również utworzenie na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej certyfikowanej ścieżki SAS. Po jej ukończeniu studenci będą mogli uzyskać ceniony przez pracodawców na całym świecie certyfikat firmy SAS. Głównym koordynatorem ścieżki jak również kierownikiem studiów podyplomowych jest dr Marcin Szymkowiak.