Uczymy już od 34 964 dni
Konferencje

XXX Konferencja Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS - SKAD 2021

08-10.09.2021

Jubileuszowa XXX Konferencja Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XXXV Konferencja Taksonomiczna) nt. „Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania” SKAD 2021


Sekcja Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, Katedra Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Urząd Statystyczny w Poznaniu mają zaszczyt zaprosić na XXX Konferencję Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XXXV Konferencję Taksonomiczną) nt. „Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania - SKAD 2021”, która odbędzie się w dniach 8 - 10 września 2021 roku, w formie zdalnej


Honorowy patronat nad konferencją objęli prof. dr hab. Maciej Żukowski Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz dr Dominik Rozkrut Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI

TEORIA:

-  Taksonomia

-   Metody graficzne

-   Analiza dyskryminacyjna

-   Metody porządkowania liniowego

-   Metody analizy zmiennych ciągłych

-   Metody analizy danych symbolicznych

-   Metody analizy zmiennych dyskretnych

-   Metody statystycznej analizy wielowymiarowej

-   Metody uczenia maszynowego

ZASTOSOWANIA:

-   Analiza danych finansowych

-   Analiza danych przestrzennych

-   Analiza danych marketingowych

-   Inne zastosowania analizy danych (medycyna, psychologia, archeologia, itd.)

-   Aplikacje komputerowe metod statystycznych


Szczegółowe informacje na temat Konferencji są dostępne na stronie internetowej  https://skad2021.ue.poznan.pl/.