Karta informacyjna

seminarium dyplomowego

dla studentów II roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia

 

1. Prowadzący:

dr Aleksandra Wójcicka - Wójtowicz

 

2. Jednostka organizacyjna:

Katedra Badań Operacyjnych

 

     3. Tytuł seminarium:

Zarządzenie ryzykiem kredytowym przedsiębiorstw

 

     4. Kierunek studiów:

Informatyka i Ekonometria

 

5. Zagadnienia (tematyka prac):

-      niewypłacalność i bankructwo przedsiębiorstw;

-      szacowanie prawdopodobieństwa niewypłacalności;

-      wykorzystanie modeli oceny ryzyka kredytowego;

-      metody wyboru przedsiębiorstw zakwalifikowanych do udzielenia finansowania (z punktu widzenia banków);

-      analiza sprawozdań finansowych przedsiębiorstw pod kątem oceny kredytowej;

-      udoskonalanie metod oceny ryzyka kredytowego przedsiębiorstw.

 

6. Kryteria przyjęć:

- kolejność zgłoszeń

(kontakt mailowy: aleksandra.wojcicka-wojtowicz@ue.poznan.pl)