Karta informacyjna seminarium dyplomowego

dla studentów II roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia

 

1.    Kierownik seminarium

dr hab. Marcin Anholcer, prof. UEP

 

2.    Jednostka organizacyjna

Katedra Badań Operacyjnych

 

3.    Tytuł seminarium

Zastosowania badań operacyjnych w ekonomii i zarządzaniu

 

4.    Kierunek studiów

Informatyka i Ekonometria

 

5.    Kryteria przyjęć

Rozmowa kwalifikacyjna

 

6.    Tematyka prac dyplomowych:

- Optymalizacja decyzji logistycznych

- Zastosowanie grafów w podejmowaniu optymalnych decyzji

- Analiza preferencji

- Analiza projektów

 

Rozmowa kwalifikacyjna i zapisy na seminarium dyplomowe będą odbywać się w godzinach dyżurów zamieszczonych na stronie Katedry

(adres strony: http://kbo.ue.poznan.pl/anholcer