Główne obszary działalności naukowej

1. Strategie marketingowe przedsiębiorstw 

2. Zarządzanie procesami komunikacji marketingowej

3. Zmiany w postawach i zachowaniach nabywców na rynku

4. Zarządzanie relacjami na rynku B2B

5. Zachowania rynkowe i strategie konkurencyjne przedsiębiorstw w obszarze B2B

6. Relacje business-to-business

7. Zarządzanie w sieciach biznesowych

8. Zarządzanie sprzedażą

9. Badania rynku i badania marketingowe

10. Interakcje ze sztuczną inteligencją

11. Internet rzeczy

12. Gospodarka współdzielenia

13. Marketing na rynku żywności ekologicznej 

14. Skuteczność i efektywność instrumentów marketingu bezpośredniego

15. Marketing strategiczny na rynku farmaceutycznym

16. Zarządzanie i marketing na rynku sportowym  

17. Kreatywność i innowacje w procesach marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem

18. Uwarunkowania i metody tworzenia wartości w programach lojalnościowych  

19. Wykorzystanie Internetu w procesie badań rynku oraz komunikacji marketingowej

20. Targi i wydarzenia marketingowe jako narzędzia komunikowania się  

21. Determinanty rozwoju i konkurencyjności nowych przedsiębiorstw

22. Design i komunikacja wizualna a kształtowanie zachowań konsumentów

23. Opakowanie i marka w strategii produktu. Innowacje opakowaniowe