Na UEP

Uniwersytet Ekonomiczny - Strona Główna

Instytut Nauk o Jakości

Kalendarz Studenta

Katalog Studiów

eUEP - Moodle

Biblioteka 


Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych

SIGMA ALDRICH

POCH

MERCK

CHEMPUR


Linki związane z towaroznawstwem żywności

Rapid Alert System for Food and Feed

European Federation for the Science and Technology of Lipids (Euro Fed Lipid)

Główny Inspektorat Weterynarii

Instytut Żywności i Żywienia

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Food-info

U.S. Food and Drug Administration

Główny Inspektorat Sanitarny

WHO

FAO

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r.

Ustawa z dnia 25.08.2006 o bezpieczeństwie żywności

Food and Feed Safety Commission

European Food Safety Authority