zapisy na seminaria w dniach 26 kwietnia - 3 maja 2021 r.

Serdecznie zapraszamy Studentów I i II roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na seminaria prowadzone przez pracowników naszej Katedry.
Wybory seminariów odbywają się z wykorzystaniem Internetowego Systemu Wyboru Seminarium (http://www.isws.ue.poznan.pl) w oparciu o numer albumu i numer PESEL. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej BOS oraz poniżej. .
Wyboru seminarium należy dokonać do 3 maja br. W tym celu należy skontaktować się z wybranym promotorem seminarium za pomocą poczty elektronicznej. Po uzyskaniu akceptacji promotora należy dokonać wyboru seminarium w systemie internetowym.
Maksymalna liczebność grupy seminaryjnej wynosi 12 osób (zgodnie z załącznikiem nr 4 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu).

Wybór seminarium - promotorzy oraz tematy seminariów:

dr inż. Marta Biegańska
Ocena jakości wyrobów przemysłowych (Towaroznawstwo inż.)
Ocena i badanie materiałów opakowaniowych oraz opakowań aktywnych i inteligentnych (ZiP)

prof. dr hab. Ryszard Cierpiszewski
Badanie jakości wyrobów przemysłowych (Towaroznawstwo inż.)  
Badanie jakości materiałów opakowaniowych (ZiP)
Kształtowanie jakości wyrobów przemysłowych z uwzględnieniem druku przestrzennego (JiRP)
Projektowanie i badanie opakowań (ZiP poinż.)

dr hab. Dobrucka Renata, prof. UEP
Badania jakości opakowań i materiałów opakowaniowych (ZiP)
Jakość i bezpieczeństwo produktów przemysłowych (JiRP)
Opakowania i produkty przemysłowe- badania jakości i bezpieczeństwa (Tow. polic.)
Jakość i bezpieczeństwo opakowań i produktów (ZiP poinż.)

dr inż. Tomasz Kalak
Badanie właściwości i ocena jakości produktów przemysłowych (Towaroznawstwo)
Technologia i inżynieria jakości produktów przemysłowych (ZiP)
Technologia i inżynieria jakości produktów przemysłowych  (ZiP niest.)

dr hab. inż. Wojciech Kozak, prof. UEP
Kształtowanie jakości wyrobów przemysłowych (Towaroznawstwo)
Ocena jakości produktów przemysłowych (ZiP)
Jakość produktów przemysłowych (JiRP)
Technologia i jakość produktów przemysłowych (ZiP poinż.)

dr hab. inż. Marta Ligaj
Wykorzystanie elektrochemicznych sensorów do oceny jakości produktu, opakowania aktywne (Towaroznawstwo)
Bezpieczeństwo środowiska produkcyjnego: monitorowanie procesu produkcji i ocena jakości produktu, opakowania aktywne  (ZiP)
Ocena bezpieczeństwa środowiska produkcyjnego i jakości produktu z wykorzystaniem nowoczesnych technik, opakowania aktywne (ZiP niest.)
Wykorzystanie sensorów do oceny jakości wyrobów i usług, opakowania aktywne (JiRP)
Elektrochemiczne sensory i ich wykorzystanie w kontroli procesu produkcji i ocenie bezpieczeństwa wyrobów, opakowania aktywne (ZiP poinż.)
Wykorzystanie nowoczesnych metod analitycznych w kontroli procesu produkcji i ocenie jakości produktu, opakowania aktywne (ZiP poinż. niest.)

dr inż. Mariusz Tichoniuk
Ocena jakości, bezpieczeństwa i aspektów użytkowych wyrobów nieżywnościowych (Towaroznawstwo)
Badanie jakości i użyteczności opakowań i materiałów opakowaniowych (ZiP)
Badanie materiałów opakowaniowych i opakowań gotowych (ZiP poinż. niest.)

dr inż. Wiszumirska Karolina
Wpływ czynników zewnętrznych na jakość produktów z tworzyw sztucznych i opakowań (Towaroznawstwo)
Aspekt ekologiczny opakowań w gospodarce obiegu zamkniętego (ZiP)

dr inż. Joanna Witczak
Badanie i ocena efektywności środowiskowej produktów i opakowań oraz ekologia produktów (Towaroznawstwo)
Zarządzanie środowiskowym cyklem życia produktu i ekoprojektowanie (ZiP)

dr hab inż. Wojciechowska Patrycja
Badanie jakości i bezpieczeństwa produktów przemysłowych (Towaroznawstwo)
Ocena jakości produktów przemysłowych i opakowań (ZiP)
Kształtowanie jakości i ocena bezpieczeństwa produktów przemysłowych (JiRP)
Biomateriały i recyklaty w kształtowaniu jakości opakowań (Tow. polic.)
Kształtowanie jakości produktów przemysłowych i opakowań (Tow. polic. niest.)
Jakość i bezpieczeństwo produktów przemysłowych i opakowań (ZiP poinż.)
Ocena jakości opakowań i materiałów opakowaniowych (ZiP poinż. niest.)