Powstanie niniejszej monografii jest rezultatem wysiłku badawczego Pracowników i Doktorantów Katedry Przyrodniczych Podstaw Jakości, funkcjonującej w strukturze Instytutu Nauk o Jakości, do roku 2019 w ramach Wydziału Towaroznawstwa. Przedstawione w monografii zagadnienia cząstkowe związane są z jakością produktów spożywczych, wchodzącą w zakres obszernej dyscypliny wiedzy , jaką stanowią nauki o zarządzaniu i jakości.W analizach, których wyniki zaprezentowano w monografii istotną rolę odgrywa rynek, na którym konsument poszukuje żywności nie tylko bezpiecznej, o wysokiej wartości żywieniowej i walorach sensorycznych, ale również naturalnej, o właściwościach prozdrowotnych, wygodnej w przygotowaniu i konsumpcji. Połączenie zagadnień teoretycznych z praktycznymi wskazuje z jednej strony utylitarny charakter prezentowanych badań, z drugiej tak charakterystyczna dla towaroznawstwa interdyscyplinarność.