Katedry

Katedra Zarządzania Jakością

How to find us?

Katedra Znormalizowanych Systemów Zarządzania
al. Niepodległości 10,
61-875 Poznań

telefon: 061 854 35 22 
fax: 061 854 35 22 
e-mail: kzsz@ue.poznan.pl