Opinie liderów biznesu na całym świecie, zawarte w raporcie Deloitte Global Human Capital Trends 2018 wskazują na szybki wzrost tego, co nazywamy przedsiębiorstwem społecznym. Ta zmiana odzwierciedla rosnące znaczenie kapitału społecznego w kształtowaniu celów organizacji, kierowaniu jej relacjami z interesariuszami oraz wpływie na jej ostateczny sukces lub porażkę. Nowoczesne organizacji chcą rozwijać swoją wartość biznesową w oparciu o potencjał pracowników, nowoczesne technologie i innowacyjne trendy HR. Specjalność Zarządzanie zasobami ludzkimi dedykowana została kształtowaniu wiedzy i umiejętności w zarządzaniu kapitałem ludzkim jako wartością (transakcyjny lub twardy HR) oraz zarządzaniu ludźmi jako partnerami w biznesie (transformacyjny lub miękki HR).


  Dlaczego warto studiować na specjalności?

  ·  partnerski model studiowania, gdzie prowadzący zajęcia starają się być bardziej mentorami i trenerami niż tradycyjnymi wykładowcami
  ·  renoma naukowa katedry opiekującej się specjalnością i bliskie związki z praktyką gospodarczą – cykliczna konferencja Diversity Business Meetings in Poznań, łącząca naukę, biznes i konsulting
  ·  prężne studenckie koło naukowe HRview – warsztaty z praktykami dla członków, pierwszeństwo w dostępie do staży i praktyk w działach HR, działalność publicystyczna
  ·  stały kontakt z praktyką HR – HR Academy UEP – hub integrujący środowisko HR co najmniej w Wielkopolsce,  grupa na LinkedIn  Więcej informacji: prezentacja specjalności (pdf)


  Zapraszamy również na fanpage SKN HRview