Prośba o potwierdzenie e-mailem chęci spotkania.


Kierownik Katedry
dr hab. Dariusz Nowak, prof. UEP,
 pok. 1115 Collegium Altum

dariusz.nowak@ue.poznan.pl

 

dr hab. Beata Skowron-Mielnik, prof. UEP, pok. 1116 Collegium Altum

beata.skowron-mielnik@ue.poznan.pl

 Brak konsultacji w okresie: 11.07-05.08.br. oraz 29.08-12.09.br.

 poniedziałki, godz. 9:00-10:00 na teamsach - do 30.09.br. 

zespół na teamsach „Konsultacje Beata Skowron-Mielnik”, kod: xzovgzd; https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac18942ef30db4dbda169b0acf3b8171c%40thread.tacv2/conversations?groupId=101578f7-d932-44be-b9cd-a67f89d09099&tenantId=c563ee76-4bae-46a0-ad10-139293d204a5 


mgr Paulina Śmiałek-Liszczyńska, pok. 1112 Collegium Altum

paulina.smialek-liszczynska@ue.poznan.pl


 
dr hab. Marcin Gołembski, pok. 1119 Collegium Altum

marcin.golembski@ue.poznan.pl

poniedziałek, godz. 12:00-13:00

wtorek, godz. 16:30-17:30


dr hab. Grzegorz Wojtkowiak, pok. 1113 Collegium Altum  

g.wojtkowiak@ue.poznan.pl

 
dr inż. Łukasz Wściubiak, pok. 1117 Collegium Altum 

lukasz.wsciubiak@ue.poznan.pl

07.07.2022 (czwartek) - godz. 10:00-11:00

14.07.2022 (czwartek) - godz. 13:00-14:00

Brak konsultacji w okresie: 18.07-06.09.2022


dr Bartosz Marcinkowski, pok. 1114 Collegium Altum
bartosz.marcinkowski@ue.poznan.pl

W celu ustalenia terminu konsultacji proszę o kontakt mailowy lub na teamsie. 

dr Sebastian Narojczyk, pok. 1114 Collegium Altum

sebastian.narojczyk@ue.poznan.pl

poniedziałek, godz. 9:30-10:30

wtorek, godz. 16:30-17:30