Instytut Rachunkowości i Zarządzania Finansami jest jednostką naukową Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, powstałą 1 października 2019 r.


W skład Instytutu Rachunkowości i Zarządzania Finansami wchodzą cztery Katedry:

  • Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny
  • Katedra Finansów Przedsiębiorstw 
  • Katedra Rachunkowości i Rewizji Finansowej
  • Katedra Rachunkowości Zarządczej

Zainteresowania badawcze pracowników naukowych Instytutu koncentrują się między innymi na takich obszarach jak: finanse empiryczne, ład korporacyjny, zarządzanie ryzykiem, wycena aktywów, modelowanie finansowe, rynki finansowe, opodatkowanie przedsiębiorstw, kształtowanie wyników finansowych, analiza finansowa, wycena firm, controlling, fuzje i przejęcia, rachunkowość finansowa, sprawozdawczość finansowa, teoria rachunkowości, MSSF, rachunek kosztów, rachunkowość zarządcza.


Działalność edukacyjna pracowników Instytutu obejmuje prowadzenie wykładów, zajęć i laboratoriów z przedmiotów takich jak m.in.: rachunkowość finansowa, zarządcza i podatkowa, sprawozdawczość finansowa, analiza finansowa, podatki i  systemy podatkowe, finanse przedsiębiorstw, planowanie finansowe, wycena przedsiębiorstw, inwestowanie na rynkach kapitałowych i zarządzanie ryzykiem.


Instytut Rachunkowości i Zarządzania Finansami ściśle współpracuje z prestiżowymi międzynarodowymi organizacjami, takimi jak ACCA i CIMA, oferując najwyższej jakości kursy z zakresu finansów i rachunkowości, zarówno na studiach licencjackich, magisterskich oraz podyplomowych.