Uczymy już od 34 746 dni
Pracowników

Artykuł w czasopiśmie naukowym Bank i Kredyty

W konkursie o Nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego za najlepszy artykuł opublikowany na łamach czasopisma naukowego „BANK I KREDYT” pierwszą nagrodę otrzymali dr Agata Kliber z Katedry Matematyki Stosowanej UEP i dr Piotr Płuciennik z Wydziału Matematyki i Informatyki UAM za pracę "An assessment of monetary policy effectiveness in POLONIA rate stabilization during financial crisis", (BiK vol. 42 no. 4, s. 5-29).