Uczymy już od 34 750 dni
Pracowników

Członek Rady Ubezpieczonych

Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych (Dz.U. nr 124, poz. 1153) Minister Finansów powołał dr. hab. Jerzego Handschke, prof. nadzw. UEP na członka Rady Ubezpieczonych przy Urzędzie Rzecznika Ubezpieczonych.