Uczymy już od 34 746 dni
Pracowników

Nominacja do Nagrody βeta 201

Prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska, prof. zw. UEP oraz Marek Mozalewski za pracę pt. "Kapitał wysokiego ryzyka", wydaną przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011 otrzymali Nominację do Nagrody βeta 2012 za wybitne osiągnięcia w dziedzinie zarządzania finansami