Uczymy już od 34 750 dni
Pracowników

Ukoronowanie dorobku naukowego

Pracownicy UEP nagrodzeni przez minister nauki i szkolnictwa wyższego.

19 grudnia 2012 roku minister nauki i szkolnictwa wyższego wręczyła będące ukoronowaniem dorobku naukowego statuetki i nagrody finansowe. Trafiły one do najwybitniejszych w swoich dyscyplinach badaczy, odkrywców nowych technologii, autorów teorii i dzieł naukowych wpisanych do światowego kanonu. Nagrody przyznawane są od 2006 roku.

Nagrody za osiągnięcia naukowe II stopnia otrzymały:

  • dr hab. Małgorzata Doman
  • dr hab. inż. Anna Gliszczyńska-Świgło

Nagrody zespołowe za osiągnięcia naukowe otrzymali:

  • prof. dr hab. Marian Gorynia, dr Barbara Jankowska, dr Maciej Pietrzykowski, dr Piotr Tarka, mgr Marlena Dzikowska 
  • prof. dr hab. Elżbieta Urbanowska-Sojkin, dr hab. Piotr Banaszyk, dr Justyna Światowiec-Szczepańska, dr Magdalena Małkowska-Borowczyk, dr Maja Sajdak, dr Milda Burzała