Nagrody i osiągnięcia studentów i absolwentów

Absolwentka Wydziału Ekonomii z Nagrodą Prezesa NBP

Magister Marika Kaptur (Capierzyńska) zajęła III miejsce w Konkursie o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych.

Pan Monika Kaptur (Capierzyńska) w 2012 r. ukończyła kierunek finanse i rachunkowość na Wydziale Ekonomii UEP. Pracę „Polityka stóp procentowych a stabilność na rynku nieruchomości na tle kryzysu finansowego 2007–2010” napisała pod kierunkiem prof. dr hab. Wiesławy Przybylskiej-Kapuścińskiej.

 

Konkurs o Nagrodę Prezesa NBP ma na celu stymulowanie zainteresowania studentów uczelni tematyką makroekonomii i finansów, a w szczególności polityki pieniężnej i rynków finansowych. Odbył się po raz szósty.