Słuchacze Studiów Podyplomowych Green Controlling and Finance napisali egzaminy z trzech przedmiotów:

·        Controlling i finanse w zrównoważonym rozwoju

·        Budżetowanie i analiza odchyleń

·        Ocena „zielonych” projektów inwestycyjnych