Konferencja podsumowująca projekt projektu „Green Controlling and Finance” odbędzie się w dniach 17 – 18 maja 2016 r. 
W ramach konferencji przewidziane są referaty i dyskusje dotyczące naukowej strony controllingu ekologicznego. Konferencja stanowić będzie znakomitą okazję do wymiany poglądów reprezentowanych przez poszczególne ośrodki akademickie na jakże aktualny i ważny temat, jakim jest zrównoważony rozwój przedsiębiorstw.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką controllingu ekologicznego i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. 
Konferencja sfinansowana jest ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych - udział w Konferencji jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji proszone są o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO.
Więcej informacji o konferencji w plikach do pobrania poniżej.

The conference brings together people from the world of science and business, interested in the subject of ecological controlling and corporate social responsibility. The conference is organized in conjunction with the summary of the project "Green Controlling and Finance - An Innovative Postgraduate Program", financed by the Norwegian Funds and domestic funds.

The conference will be held on 17-18 May 2016 at the Poznań University of Economics and Business during the celebrations of the 90th anniversary of the University.


During the conference there will be lectures and discussions on the scientific side of ecological controlling. The conference will provide an excellent opportunity to exchange views represented by the various academic centers on such a current and important topic which is sustainable development of companies.

APPLICATION FORM