W dniu 24 maj 2016 o godz. 13.10 w audytorium A CEUE  dr Tomasz Gabrusewicz wygłosi wykład na temat "Rola rachunkowości w zrównoważonym rozwoju".

Zainteresowania badawcze dr T. Gabrusewicza koncentrują się na teorii rachunkowości, rachunkowości odpowiedzialności społecznej, etyki i odpowiedzialności w rachunkowości, nadzorze korporacyjnym. Dodatkowym kierunkiem badań, łączącym wcześniejsze jest rola rachunkowości w zrównoważonym rozwoju.


Właściciel Kancelarii Doradztwa Finansowego, twórca strategii rozwoju wielu przedsiębiorstw. Ekspert min. instytucji takich jak: European Federation of Accountants and Auditors for small and medium-sized enterprises (EFAA), Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), Stowarzyszenia Finansów i Rachunkowości na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju.

Autor, współautor i redaktor ponad 60 książek, artykułów, opracowań z zakresu rachunkowości i finansówZAPRASZAMY