Ekspert zewnętrzny
dr Witold Niedzielski
email: w.niedzielski@ue.poznan.pl