Pracownia PNG pozwoli na prowadzenie badań w  dwóch nurtach informatyki ekonomicznej. Z jednej strony przedmiotem badań będzie wykorzystanie technologii semantycznych oraz powiązań między użytkownikami sieci telekomunikacyjnej dla dostarczania innowacyjnych usług użytkownikom końcowym. Z drugiej strony Pracownia pozwoli na rozszerzenie badań związanych z adaptacją i migracją interfejsów użytkownika aplikacji wielourządzeniowych o zagadnienia wieloplatformowości analizowanych rozwiązań oraz o wykorzystanie wielomodalnych interfejsów użytkownika z możliwością adaptacji na poziomie struktury interfejsu użytkownika i na poziomie formy komunikacji z użytkownikiem.


Badania z pierwszego nurtu będą realizowane na Stanowisku nowych usług komunikacyjnych. Prace dotyczyć będą tworzenia zaawansowanych metod analitycznych i wnioskowania z wykorzystaniem ontologii i jej wizualizacji. Szczególny nacisk zostanie położony na powiązane otwarte dane (ang. Linked Open Data) jako nowy paradygmat reprezentacji i udostępniania danych. Dodatkowo, analiza danych transakcyjnych wynikających z interakcji użytkowników w ramach rozmaitych sieci (portale społecznościowe, sieci telekomunikacyjne) pozwoli na zbudowanie profili użytkowników sieci oraz grafu powiązań między nimi. To z kolei przyczyni się do zwiększenia zakresu informacji pozwalających na budowanie nowych usług, oferujących wartość dodaną klientom.


W ramach tego stanowiska zakupiono różnorodne urządzenia do wykorzystania przez użytkowników końcowych. Wspierają one różnorodne formy komunikacji (wizualną, dźwiękową, dotykową) i mogą być wykorzystane do komponowania dowolnych scenariuszy użycia aplikacji wielourządzeniowych (np. symulując działanie urządzenia ograniczonego do komunikacji dźwiękowej). Na potrzeby badań będą więc one łączone w odpowiednie zestawy, co pozwoli na wzbogacenie profili zachowań użytkowników, głównie poprzez analizę zachowań na niestandardowych urządzeniach. Oprócz urządzeń klasycznych, jak np. smartfony i tablety, zakupiono również urządzenia, które ciągle są obszarem innowacyjnych badań. W szczególności chodzi o inteligentne zegarki, zestaw do śledzenia ruchów gałki ocznej, interaktywny wyświetlacz wielkoformatowy oraz okulary do wirtualnej rzeczywistości. Tymi ostatnimi już zainteresowała się firma tworząca obecnie największą sieć społecznościową na świecie, więc można podejrzewać, że będzie to urządzenie do przyszłej komunikacji między oddalonymi od siebie użytkownikami. Tak wyposażone stanowisko robocze może się przyczynić do opracowania prototypowych rozwiązań na kolejne generacje urządzeń.