dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, Prorektor ds. Strategii i Rozwoju – przewodniczący

prof. dr hab. Bogna Pilarczyk, prof. zw. UEP, przewodnicząca Rady Programowej ds. upowszechniania historii i tradycji UEP

dr inż. Krzysztof Czajkowski, Kanclerz

mgr Lucyna Siatecka, Kwestor

mgr inż. Ewa Paluch, Dyrektor Biura Rektora

mgr Iwona Cieślik, Kierownik Działu Marketingu/Rzecznik

Anna Bernaczyk, Dział ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą

mgr Andrzej Szymkowiak, przedstawiciel doktorantów UEP

Mateusz Orlik, wiceprzewodniczący Parlamentu Studenckiego jako przedstawiciel studentów UEP