Konkurs rozstrzygnięty!

I miejsce -   grupa 4 w składzie: Konrad Chwedoruk,  Marcin Izbrandt, Mariusz Owczarek, Joanna Rebelka oraz Bartosz Staniszewski.

II miejsce -  grupa 1 w składzie: Piotr Kałużny Wojciech Kazimieruk, Jagoda Korta, Magdalena Szejbakowska oraz Dominika Zielińska,

III miejsce - grupa 2 w składzie: Oliwia Czechowicz, Piotr Jankowiak, Piotr Obmiński, Patrycja Szpilewska oraz Jakub Własny.

GRATULUJEMY :)        

   

10.06.2015 w godzinach 8.00-16.00, w sali 4.1 CEUE rozegrany zostanie konkurs „Na  dobry start!”.
W trakcie konkursu należy rozwiązać problem postawiony przez firmę ENEA Trading. Przedstawione rozwiązanie oceni kapituła konkursowa złożona z 2 przedstawicieli firmy ENEA Trading i 2 pracowników UEP.
Dla zespołów, które zajmą pierwsze trzy miejsca, przewidziane są atrakcyjne nagrody:
1 miejsce: 5 voucherów na szkolenia IT o wartości 3500 PLN każdy.
2 miejsce: 5 voucherów na szkolenia IT o wartości 3000 PLN każdy.
3 miejsce: 5 voucherów na branżowe kursy językowe o wartości 2000 PLN każdy.
W konkursie może wziąć udział 10 zespołów po 5 uczestników. Konkurs przeznaczony jest dla studentów 3 roku I stopnia i 2 roku II stopnia biorących udział w projekcie.
Rejestracji zespołów należy dokonywać drogą mailową na adres: kompetencje@projekty.ue.poznan.pl do 08.06.2015.
W zgłoszeniach prosimy o podanie składu zespołu. 

Lista osób z grupy docelowej oraz składów poszczególnych grup jest udostępniona na stronie w zakładce Konkurs.

Należy zabrać ze sobą komputery :)