Studenci I stopnia

Odnawialne źródła energii

Wymiar godzinowy: 15 h

1. Systemy IT w OZE.

2. Projektowanie otrzymywania biodiesla oraz jego analiza techniczna.

3. Projektowanie systemów fotowoltaicznych.